20 Jul

Specjaliści potrzebni na każdej budowie

Każda osoba mająca w planach zbudowanie jakiegokolwiek budynku musi liczyć się z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów, bez których podobne przedsięwzięcie nie dojdzie do skutku. Oczywiste jest zapewne, że nie można w dzisiejszych czasach zbudować niczego bez sprawdzonej ekipy budowlańców, lecz i oni bez nadzoru wysoko wykwalifikowanych fachowców na niewiele się zdadzą. Warto zatem wiedzieć kogo jeszcze będziemy potrzebować by planowana budowa powiodła się bez problemów.

plac budowy

Kierownik budowy

Przepisy prawne jakie mamy w naszym kraju jasno określają, że nie można zabierać się za budowę nie mając do dyspozycji kierownika robót budowlanych. Człowiek zajmujący się zarządzaniem budową odpowiada za właściwe zaplanowanie przebiegu robót budowlanych, za względy bezpieczeństwa – nie tylko w stosunku do robotników budowlanych ale również osób postronnych, wreszcie także za budżet. Kierownik budowy musi zadbać o to by prace odbywały się według planów i harmonogramu robót. Musi prowadzić dziennik budowy, gdzie zapisywane są najważniejsze informacje dotyczące postępu prac budowlanych. Nie bez znaczenia są także kwalifikacje kierownika budowy. Osoba wykonująca obowiązki kierownika budowy musi legitymować się stosownymi kwalifikacjami.

Inspektor nadzoru budowlanego

Poza kierownikiem budowy warto wynająć także inspektora nadzoru budowlanego. Choć mamy pełną dowolność w kwestii wynajęcia kierownika budowy, to może się zdarzyć że będzie to osoba formalnie związana z firmą budowlaną, np. jej właściciel. Wówczas właściwe by było aby ktoś czuwał nad tym by kierownik budowy nie kierował się większą lojalnością w stosunku do firmy budowlanej niż do inwestora. I taką osobą jest właśnie inspektor nadzoru budowlanego. Przepisy prawa budowlanego nie wymagają aby bezwzględnie angażować inspektora nadzoru budowlanego, ale jest to z pewnością korzystne dla inwestora, właśnie z tego względu że pilnuje on interesu inwestora w sposób niezależny. Nadzory budowlane przeprowadzane przez inspektora polegają na tym, że dysponuje on prawem zwierzchności nad działalnością kierownika budowy i ekipy budowlanej i ma prawo egzekwować od nich wykonanie działań jakie uzna za słuszne.

Chyba jest oczywiste, że wydając ogromne pieniądze na budowę domu chcemy by pieniądze te były wykorzystane jak najlepiej. Nie sposób dysponować pełną wiedzą o technologii budowlanej, zatem obecność tych dwóch specjalistów na placu budowy może nam zagwarantować, że prace budowlane zostaną przeprowadzone w adekwatny sposób i zgodnie z dobrą praktyką robót budowlanych.